Szkolenie okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

Kim jest pracodawca lub osoba kierująca pracownikami?

Osoba kierującą pracownikami jest każdy pracownik, który zarządza praca innych ludzi (swoich podwładnych), a co za tym idzie odpowiada za ich bezpieczeństwo. Jednakże nie każda osoba kierująca jest pracodawcą – pracodawcami są właściciele firm zatrudniający pracowników. Dopiero z chwilą zatrudnienia pracownika przedsiębiorca zmienia swój status i jest pracodawcą. Dokładnie w tym momencie odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników spoczywa po jego stronie.

Co ile lat pracodawca musi przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Pracodawca powinien udać się na szkolenie BHP okresowe nawet przed zatrudnieniem pracownika, ponieważ (co najważniejsze) zdobędzie wiedzę z zakresu prawa pracy, która pomoże mu uniknąć błędów w momencie zatrudniania pracownika, a także zostaje zaznajomiony z zasadami przeprowadzania instruktażu stanowiskowego i będzie mógł przeprowadzić tę część szkolenia wstępnego w dniu zatrudnienia pracownika.

Co ile lat osoba kierująca pracownikami musi przechodzić szkolenie okresowe BHP?

Osoba kierująca pracownikami, jednak niebędąca pracodawcą w dniu zatrudnienia przechodzi szkolenie wstępne BHP, na którym zdobywa ogólną wiedze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uczestniczy w instruktażu stanowiskowym przeprowadzanym przez pracodawcę. W przeciągu maksymalnie 6 miesięcy od daty zatrudnienia musi zostać skierowana na szkolenie okresowe BHP, podczas którego zdobędzie wiedzę z zakresu prawa pracy, swoim obowiązków i odpowiedzialności jako przełożonego, a także nauczy się przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla nowozatrudnionych podwładnych. Jako, że osoba kierująca jest obowiązana do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego swojemu pracownikowi powinna jak najszybciej udać się na szkolenie okresowe BHP.

Ile trwa szkolenie okresowe BHP dla pracodawcy i osoby kierującej pracownikami?

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami trwa 16 godzin i może być realizowane w formie kursu (2-dniowe szkolenie) lub w formie samokształcenia kierowanego. Zrealizowanie szkolenia w formie samokształcenia kierowanego wiążę się z koniecznością samodzielnego zapoznania się z udostępnionymi wcześniej przez organizatora szkolenia materiałami.

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zakończone jest egzaminem w formie wybranej przez organizatora szkolenia (np. forma pisemna, pisemna testowa, forma ustna).

Jak wygląda szkolenie okresowe pracodawcy i osoby kierującej pracownikami?

Program szkolenie okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami jest określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmuje takie zagadnienia jak: pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady ewakuacji, organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp, analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, w tym profilaktyka, skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.

Dodaj komentarz