Przewlekła obturacyjna choroba płuc: jak sobie z nią radzić?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (w skrócie POCHP) to jedna z najbardziej podstępnych chorób na świecie. Co roku wykrywa się ją u tysięcy osób, a POCHP staje się jedną z głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na całym świecie. Dobra informacja jest taka, że przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc można zapobiegać.

Istota i przyczyny choroby

Charakterystyczną cechą choroby jest długotrwałe ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Stan nie ulega zmianie, a jego następstwem jest przewlekłe zapalenie dróg oddechowych i ich nadwrażliwość na szkodliwe gazy (a szczególnie na dym papierosowy). POCHP stwierdza się przy pomocy badania spirometrycznego; jeśli wykazuje ono, że mamy do czynienia z nieodwracalną obturacją dróg oddechowych, to przyczyną prawdopodobnie jest właśnie przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jeśli chodzi o przyczyny POCHP, to najważniejszą jest długotrwała ekspozycja na szkodliwe czynniki obecne we wdychanym powietrzu. Chodzi głównie o dym tytoniowy, ale do wystąpienia POCHP może przyczynić się również wdychanie pyłów, oparów czy innych substancji drażniących. Przewlekła choroba obturacyjna płuc jest często stwierdzana także u górników, którzy są szczególnie narażeni na wdychanie pyłów kopalnianych.

Jak walczyć z POCHP?

Ważna jest przede wszystkim profilaktyka, czyli unikanie wdychania wszelkich niebezpiecznych związków zawartych w powietrzu. Osoby, u których wykryto POCHP, powinny natychmiast rzucić nałóg (jeśli przyczyną było wdychanie dymu papierosowego) lub zmienić warunki pracy (jeśli przyczyną było częste wdychanie niebezpiecznych oparów). W walce z POCHP może pomóc tlenoterapia. Niezbędny do jej przeprowadzania jest koncentrator tlenu. Tlenoterapia umożliwia dostarczenie pacjentowi tlenu o stężeniu od 91 do 95%. Wykorzystuje się do tego właśnie koncentrator tlenu, który składa się ze specjalnej aparatury, rurek i maski umożliwiających transport tlenu.

 

Dodaj komentarz