Kim jest trener mentalny?

Usługi trenera mentalnego kierowane są najczęściej do sportowców. Jego zadaniem jest pomoc klientowi w kształtowaniu postawy zwiększającej motywację, a tym samym efektywność działania. Jak mówi samo słowo mentalny, chodzi tu po prostu o ćwiczenie myślenia. Podstawowym założeniem tego rodzaju treningu jest fakt silnego wpływu nastawienia i wyobrażeń człowieka na realizację celu. Dziedzina ta czerpie z zakresu psychologii, socjologii oraz fizjologii.

Wykorzystywane techniki to głównie wizualizacja, biofeedback, ale również rozmowa i psychoedukacja. Wizualizacja jest to wyobrażenie sobie wybranej sytuacji lub stanu. Istotna jest silna koncentracja na obiekcie wyobrażeń, co wymaga pozbycia się wszelkich dystraktorów. Im więcej zmysłów udaje się zaangażować, tym pełniejsze jest wczucie się w pożądany stan. Jak zauważyła Shelley Taylor, najlepiej gdy wyobrażamy sobie nie tylko pozytywny wynik, ale głównie drogę do niego prowadzącą. Badania dowodzą, że wyobrażanie sobie ćwiczeń fizycznych wpływa znacząco na podwyższenie tętna. Jest to dowodem, że zawodnik może mieć znaczny wpływ także na wyniki sportowe. Technika biofeedback jest dużo bardziej zaawansowana i dostępna jedynie dla wybranych osób. Wymaga ona posiadania dostępu do urządzeń monitorujących stan fizyczny klienta. W ten sposób możliwa jest analiza czynników mogących poprawić kondycję. Trening mentalny ma też sporo cech wspólnych z coachingiem oraz psychoterapią. Korzystać z niego mogą również osoby traktujące sport jedynie jako dodatkowe zajęcie lub mające na celu poprawę sylwetki.

Trener mentalny powinien mieć na uwadze zasadę partnerstwa w pracy z klientem oraz indywidualnego podejścia zarówno do osoby jak i do problemu. Jego celem jest znalezienie zasobów w kliencie oraz uświadomienie mu ich. Ważna jest zasada budowania poczucia sprawczości u jednostki i traktowanie jej podmiotowo. To klient ma największy wpływ na to, co się stanie. Trener jest bardziej wsparciem, źródłem wiedzy a także kimś, kto potrafi spojrzeć na problem z innej perspektywy. Spełnia rolę nauczyciela odpowiednich form relaksacji, dbania o higienę snu i odpoczynku, uzyskania jak najwyższego poziomu koncentracji, medytacji, a w niektórych przypadkach hipnozy.

Dodaj komentarz