Czym jest psychoterapia Gestalt?

Gestalt jest formą psychoterapii, która opiera się na dążeniu do życia „tu i teraz” oraz czerpania z niego większej satysfakcji. Jej celem jest osiągnięcie wyższego poziomu niezależności, wolności oraz odpowiedzialności, poprzez pokonanie blokad ograniczających rozwój jednostki. Autorem tej humanistyczno-egzystencjalnej terapii Gestalt jest niemiecki psychoterapeuta i psycholog Fritz Perls.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapeuta, to czasem najlepsze wyjście z problemów

Zasady psychoterapii Gestalt polegają na umożliwieniu pacjentowi głębszego doświadczenia i poszerzenia własnej świadomości, przede wszystkim poprzez dychotomizację. Pozwala ona na utożsamienie się z pozytywnym biegunem wymiaru „ja” przy jednoczesnym odrzuceniu negatywnego bieguna. W tym celu psychoterapeuta Kraków przeprowadza ćwiczenia obejmujące samoobserwację myśli, doznań zmysłowych oraz odczuć. Dzięki zwiększeniu samoświadomości możliwe jest dotarcie do autentycznego „Ja”. Umiejętność doświadczania własnej osoby jest warunkiem odrzucenia fałszywych postaw, nawiązywania szczerej komunikacji z innymi oraz podejmowania wyborów życiowych opartych na autentycznych pragnieniach, a nie nakazach otoczenia społecznego. Osobiste doświadczenia zarówno pacjenta, jak i psychoterapeuty odgrywają bardzo ważną rolę w psychoterapii Gestalt.

Osiągnięcie samoświadomości

Założenia psychoterapii Gestalt wynikają z teorii zapoczątkowanej w latach czterdziestych i rozwijanej przez całe dekady. Terapia ta wywodzi się z tradycyjnej psychoanalizy oraz psychologii Gestalt, której głównym założeniem jest wspieranie jednostki w dążeniach do uzyskania samoświadomości oraz prowadzenie dialogu egzystencjalnego. Pacjent jest bezpośrednio zachęcany do zwrócenia się ku własnym uczuciom, zachowaniom oraz ich oddziaływania na otoczenie w obecnym miejscu i czasie. Psychoterapia Gestalt pozwala na zaobserwowanie sposobu, w jaki dana osoba unika kontaktów z teraźniejszym życiem. Osiągnięcie samoświadomości jako elementu teraźniejszości pozwala pacjentowi na uzyskanie wglądu w schemat własnych zachowań, co ma ogromny wpływ na leczenie zaburzeń.

Dodaj komentarz